Area A - Lombardia
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1904022R1904038R1904040R1904042R1904068R1904148R1904061R1904064R1904067R1904079Punti

Area B - Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1901020R1903009R1903010R1903011R1903012R1901089R1903018R1901044R1901047R1901049R1901052R1903047R1903048R1902004Punti

Area C - Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPS1907011R1907012R1906021R1906027R1905011R1905012R1905016R1921005R1905019R1905020Punti
173023Baldo Elisa06040COSFUnder 18 Femminile370 (27,30)349 (22,22)372 (28,30)372 (27,31)1114

Area D - Emilia Romagna, Toscana
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1908017R1908019R1909022R1909025R1908027R1908029R1908031R1909036R1909041R1909042R1908041R1909043R1908082R1909047R1909064Punti

Area E - Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1911011R1912015R1911012R1911013R1910015R1911017R1912026R1911021R1911022R1912031R1911024R1912032R1913012R1911029R1912042Punti

Area F - Molise, Campania, Puglia, Basilicata
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1915027R1914005R1914002R1915045R1915047R1915053Punti

Area G - Calabria, Sicilia
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1919013R1919014R1919015R1918013R1919018R1919019R1919020R1919021R1918019R1918018R1918022R1918017R1919033R1919034R1918028N1918029Punti

Area H - Sardegna
#ArciereSocietàDiv.Cl.Classe GPR1920009R1920010R1920012R1920018R1920051R1920025N1920031R1920028R1920029R1920034Punti